(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Tuesday, February 2, 2016

WhatsApp ကို သံုးစြဲသူ ၁ ဘီလီယံရိွလာ


Facebook ပိုင္ဆိုင္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ messaging ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည့္ WhatsApp ကို သံုးစြဲသူ ၁ ဘီလီယံရိွလာေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလွ်ာက္လမ္းနိုင္ခဲ့တဲ့ ေျခလွမ္းေတြအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားမိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ WhatsApp ကို ေနာက္ထပ္ လူ ၆ ဘီလီယံ သံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရပါဦးမယ္။ ဆက္ေလွ်ာက္ရမယ့္ခရီးက အေဝးႀကီး က်န္ပါေသးတယ္” ဟု WhatsApp မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Facebook သည္ WhatsApp ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ေဒၚလာ ၂၂ ဘီလီယံျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့သည္။
WhatsApp သည္ ပထမႏွစ္ အသံုးျပဳၿပီးေနာက္ လစဥ္ေၾကး ၉၉ ဆင့္ ေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ကို ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု ယခုလတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသ္ာလည္း WhatsApp အေနျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအၾကားရိွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားမႈမ်ားမွ ေငြရွာႏိုင္မည့္နည္းလမ္းကို ရွာေဖြသြားမည္ဟု Facebook အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဇူကာဘက္ခ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: USAToday
 credit internetjournal
သီဟထိုက္
 www.thihahtike.com

No comments: