(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, February 22, 2016

X BO V11 Display Fix Backup File

X BO  V11 Display Fix Backup File 


Download
http://sh.st/EdUDk

Rar Pass >>> www.minokekar.net 

တစ္ခုခု အႀကံေပးလိုပါကMy FB Acc
  >> Min Oke Kar << FB

My Reader App
Min Oke Kar (နည္းပညာ).apk
Download (1)
Download (2)

က်ေနာ္တင္သမွ်  Post ေတြကို Facebook
မွ တုိက္ရုိက္ဖတ္ရႈလိုပါက
Min Oke Kar ဘီးလူးကၽြန္းသားေလး နည္းပညာ
page ကို Like လုပ္ထားေပးပါ..
https://www.facebook.com/minoke.kar123

Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)
နည္းပညာ 
http://www.minokekar.net/

No comments: