(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, March 19, 2016

iphone second hand မ်ား ဝယ္ယူမည္ဆုိလ်င္ စစ္ေဆးရမည့္ အခ်က္မ်ား


၁. phone ရဲ႕ body ပုိင္းကုိ အရင္ စစ္ေဆးပါ အပြန္း အစင္း အနာအဆာ body ေၿဖာင့္တန္းေနသလား ေကြးေသ လား အနာပါလ်င္လည္း လြတ္က် ထားတာလား cover တပ္ ထားလုိ႔လား Power key / Volume key / vibrate key / စသည့္ key မ်ားကုိ စစ္ေဆးပါ။

၂. sensor ေတြ စစ္ေဆးရပါမယ္ နား sensor အလုပ္ လုပ္မလုပ္ finger print sensor အလုပ္ လုပ္မလုပ္။ (5s and later)

၃. charger ေပါက္ အားသြင္း လ်င္ ဝင္မဝင္ computer နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီေတာ့ detect သိမသိစစ္ရပါမယ္ Earpod အေပါက္ အလုပ္ လုပ္မလုပ္ နားၾကပ္ထုိးၿပီးစစ္ပါ။

၄. camera ပုိင္း စစ္ေဆးပါ camra သီး တည့္မတည့္ Resolution ၾကည္မၾကည္ flash မီးလင္းမလင္း စစ္ေဆးပါ။

၅. ပစၥည္း မွန္ မမွန္ or body မွန္ မမွန္စစ္ေဆးပါ setting >general > About ထဲက imei နဲ႔ body ေနာက္ေက်ာဘက္မွာ ပါတဲ့ imei နဲ႔ box မွာ ပါတယ္ imei မ်ား ထပ္တူျဖစ္ေနရပါမည္။

၆. lcd ေကာင္း မေကာင္း ၾကြမၾကြ စစ္ေဆးပါ lcd မွာ အစစ္ေပ်ာက္မ်ား စစ္ေဆးပါ lcd ကုိ အနည္းငယ္ဖိ၍ flim ျပာႏွင့္ ကပ္မကပ္စစ္ေဆးပါ screen rotation ရမရ စစ္ေဆးပါ brightness အလင္းအေမွာင္း စသည့္မ်ား စစ္ေဆးပါ။

၇. touch ေကာင္းမေကာင္း စစ္ေဆးပါ app တစ္ခုကုိဖိလ်ပ္ touch screen ရဲ႕ေနရာတုိင္း ကုိ ပြတ္ ဆြဲပါ touch မေကာင္းတဲ့ေနရာဆုိ အဲဒီ app က ဆက္၍ ဆြဲလုိ႔မရဘဲ ေနခဲ့ပါလိမ့္မယ္

၈. network ပုိင္းေတြစစ္ေဆးပါ wifi bluetooth cellular data 3g 2g gps location service Compass အလုပ္ လုပ္မလုပ္ စသည့္ စနစ္မ်ား။

၉. mic / ring speaker / နား speaker စသည့္ အသံပုိင္းဆုိင္ \ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စစ္ေဆးပါ။

၁၀. icloud ရွိမရွိစစ္ေဆးပါ www.icloud.com/activation မွာ imei ရုိက္ၿပီးစစ္ေဆးပါ။ (icloud စစ္နည္းကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္)

၁၁. ဘယ္ႏုိင္ငံ export လဲ သိခ်င္ရင္ေတာ့ Setting > general > about ထဲက model ဆုိတာေတြေအာင္ ရွာပါ ေနာက္ဆုံးက letters သုံးလုံကုိၾကည့္ပါ ZP/A . ZA/A LL/A စသည့္တုိ႔သည့္ export ႏုိင္ငံမ်ားကုိသတ္မွတ္ထားသည္ letters မ်ားျဖစ္သည္။

၁၂. battery အားစား မစား စစ္ပါ Battery % on ထားၿပီ ဖုန္းကုိ 10 မိနစ္ေလာက္ေစာင္ၿပီးၾကည့္ % ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့သြားလည္းဆုိတာ။ မွတ္ခ်က္။ ။ စက္ပူမပူ စမ္းၾကည့္ပါ။

အဆင္ေျပပါေစ..
Credit : Hla Lwin Oo
Via;MobileMother

No comments: