(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, March 14, 2016

Lenovo A850+ Diplay Error Fix 100% Tested By Min Oke Kar

Lenovo A850+ Diplay Error Fix 100% Tested

Download Fix File (5.6) MB

http://sh.st/TdkN7


Rar Pass >>> www.minokekar.net
  
 စ္ခုခု အႀကံေပးလိုပါကMy FB Acc
  >> Min Oke Kar << FB

My Reader App
Min Oke Kar (နည္းပညာ).apk
Download (1)
Download (2)

က်ေနာ္တင္သမွ်  Post ေတြကို Facebook
မွ တုိက္ရုိက္ဖတ္ရႈလိုပါက
Min Oke Kar ဘီးလူးကၽြန္းသားေလး နည္းပညာ
page ကို Like လုပ္ထားေပးပါ..
https://www.facebook.com/minoke.kar123


Min Oke Kar (ဘီလူးကၽြန္းသားေလး)
နည္းပညာ 

No comments: