(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, March 11, 2016

Microsoft Store တြင္ Facebook ၏ Windows 10 Messenger app ထြက္ေပၚလာ


Facebook သည္ Windows 10 Messenger app ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို Microsoft ၏ Windows Store တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆုိပါ beta app ကို download ျပဳလုပ္၍ မရေသးေပ။
Windows 10 Messenger app သစ္သည္ WindowsBlogItaliaဆိုက္မွ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး တစ္ရက္အၾကာတြင္ Microsoft Store ၌ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

Windows 10 Messenger app သည္ iPad အတြက္ျဖန္႔ခ်ိထားေသာ Messenger app ႏွင့္ဆင္တူၿပီး Windows 10 သံုးစြဲသူမ်ားက Messenger ကို ဝက္ဘ္ဗားရွင္းမွတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳသည့္ feature မ်ားအတိုင္း ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။

Facebook ၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္တြင္မူ အဆိုပါ app ၌ notification အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသည့္ message မ်ားကို live tile တြင္ေဖာ္ျပေပးမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အျပင္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ GIF မ်ားအျပင္ စတစ္ကာမ်ားကိုလည္း ေပးပို႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ခံရရိွသူက message ကို ျမင္ေတြ႕သည့္အခါတြင္လည္း ေပးပို႔သူက သိရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ Windows 10 app ကို ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ရိွ သံုးစြဲသူအနည္းငယ္ထံတြင္ စမ္းသပ္လ်က္ရိွေၾကာင္း Facebook မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: ZDNet

သီဟထိုက္
www.thihahtike.com

No comments: