(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, March 11, 2016

MPT မွ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အထူးအစီအစဥ္ ၂ ခုု စတင္

Print


(ရန္ကုုန္၊ မတ္လ ၉ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္) — ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ ဦးေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုုပ္ငန္း MPT သည္ ၎၏လက္ရွိသံုုးစဲြေနသူ ၁၉ သန္းေက်ာ္အတြက္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ အထူးပရိုုမိုုးရွင္း အစီအစဥ္ ၂ ခုုကိုု ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ နံနက္၇နာရီက စတင္လိုုက္ၿပီျဖစ္သည္။
လက္ရွိသံုုးစဲြေနသူ မိဘျပည္သူမ်ားအတြက္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္တြင္ အေက်ာ္ၾကားဆံုုးႏွင့္ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုုး ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ “နာရီတိုုင္းမွာ ၅ မိနစ္စာ” အထူးအစီအစဥ္ကိုု ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္သည္။

မိနစ္ ၆၀ ဆက္တိုက္ ဖုန္းေခၚဆိုသူမ်ားသည္ ပထမဆံုး ၅ မိနစ္အတြက္သာ တစ္မိနစ္ ၂၃ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ေခၚဆိုခ်ိန္ ၅၅ မိနစ္ကို အခမဲ့ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ မိနစ္ ၆၀ ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ မူလသတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္ တစ္မိနစ္ ၂၃ က်ပ္ျဖင့္ ဆက္လက္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ဖုန္းတစ္ၾကိမ္ေခၚဆိုတိုင္း အခမဲ့ဖုန္းေခၚဆိုခ်ိန္ကို ပထမဆံုး ၅ မိနစ္ေခၚဆိုၿပီးမွသာ စတင္သတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖုန္းေခၚဆိုမႈတစ္ၾကိမ္အတြက္ အမ်ားဆံုး ၅၅ မိနစ္စာအတြက္သာ အခမဲ့ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
MPT-KSGM Joint Operations ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Takashi Nagashima က “သံုုးစဲြသူေတြအၾကားမွာ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ တဲ့ ဒီအစီအစဥ္ကိုုျပန္ၿပီး ထပ္မံႀကိမ္ျပဳလုုပ္ရတဲ့အတြက္ အရမ္းကို ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဒီအစီအစဥ္ကိုု လူေတြသေဘာက်ၿပီး အသံုုးမ်ားခဲ့တာကိုု သိရတဲ့အတြက္ အခုုလက္ရွိမွာ အသံုုးျပဳေနသူေတြကိုုလည္း တစ္နာရီၾကာတဲ့ထိ ဖုုန္းေျပာတာေတာင္မွ ၁၁၅ က်ပ္ပဲ က်သင့္မယ့္ ဒီအခြင့္အေရးကိုုထပ္ေပးခ်င္ပါတယ္” ဟုု ေျပာသည္။

ဤအထူးအစီအစဥ္သည္ MPT GSM/WCDMA ေဆြသဟာအစီအစဥ္အသံုးျပဳသူတိုင္းအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ အက်ံဳးဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ ေလွ်ာက္ထားမႈမွ်ျပဳလုုပ္ရန္မလိုုပါ။ အေျခခံဖုုန္းေခၚဆိုုစနစ္ကိုု အသံုုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ဤအစီအစဥ္ကိုုအသံုုးျပဳလိုုပါက 1332 သိုု႔ “SWE” ဟုု အခမဲ့စာတိုုေပးပိုု႔ကာ ေလွ်ာက္ထားရယူႏိုုင္ၿပီး (postpaid အသံုုးျပဳသူမ်ားအတြက္မူ “POSTSWE” ဟုုေပးပိုု႔ရန္ျဖစ္သည္)။ ဤအစီအစဥ္ကိုု ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤ အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ (လိုုင္းဖုုန္းမ်ားအပါအဝင္) MPT နံပါတ္အခ်င္းခ်င္းသာေခၚဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး pre-paid ႏွင့္ post-paid ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဤအစီအစဥ္အတြက္ ၅၅မိနစ္စာ အခမဲ့ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအတြင္းကလြဲ၍ ေန႔တစ္ေန႔၏ က်န္အခ်ိန္မ်ားအတြင္းတြင္ ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၀ နာရီအတြင္း ဖုန္းေခၚဆိုပါက မူလသတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းျဖစ္သည့္ တစ္မိနစ္၂၃ က်ပ္ျဖင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ စကားေျပာဆိုခ်ိန္မ်ား အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈကို အၾကိမ္အေရအတြက္ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ သံုးစဲြသူစိတ္ႀကိဳက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ MPT မွ သံုုးစဲြသူ ၁၉ သန္းေက်ာ္ရရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုုမွာ ေဆြသဟာအစီအစဥ္ကိုု သံုုးစဲြေနၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ဤ “နာရီတိုုင္းမွာ ၅ မိနစ္စာ”အစီအစဥ္ေၾကာင့္ သံုုးစဲြသူမ်ားသည္ တစ္မိနစ္ ၂၃ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာ ဖုုန္းေခၚဆိုုႏိုုင္ၿပီး အသံၾကည္လင္မႈႏွင့္ အင္တာနက္သံုုးစဲြမႈျမန္ဆန္ရာတြင္လည္း အေကာင္းဆံုုး 3G ဝန္ေဆာင္မႈကိုု ရရွိႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိသံုုးစဲြေနသူမ်ားအတြက္ ဖုုန္းေခၚဆိုုမႈေစ်းႏႈန္းသက္သာေစရန္ျပဳလုုပ္ေပးရံုုမွ်မကဘဲ MPT သည္ MPT SIM ကတ္ အသစ္စတင္ သံုုးစဲြမည့္သူမ်ားအတြက္ပါ “Welcome Offer” ကိုုျပဳလုုပ္ေပးရင္း ဝန္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

Welcome offer တြင္ ဖုုန္းကတ္စတင္အသံုုးျပဳခ်ိန္တြင္ရရွိမည့္ အပိုုေဆာင္းေငြ၊ ပထမဆံုုးေငြျဖည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရရွိမည့္အပိုုေဆာင္းေငြႏွင့္ ထပ္ဆင့္အပိုုေဆာင္းေငြမ်ားပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

MPT SIM ကတ္အသစ္တစ္ခုုကိုု စတင္အသံုုးျပဳခ်ိန္တြင္ ဖုုန္းကတ္သစ္အသံုုးျပဳမႈအတြက္ အပိုုေဆာင္းေငြ ၅၀၀ ကိုုရရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုုလက္က်န္ေငြျဖင့္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈကိုုမဆိုု အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ သံုုးစဲြသူတစ္ဦးသည္ ဖုုန္းေငြျဖည့္ကတ္ျဖင့္ လက္က်န္ေငြျဖည့္သြင္းပါက ပထမဆံုုးေငြျဖည့္ခ်ိန္တြင္ ထည့္သြင္းသည့္ ပမာေပၚမူတည္ျပီး ေပးမည့္ အပိုုေဆာင္းေငြေပးမည္ျဖစ္ျပီး တစ္လတၾကိမ္ လက္က်န္ေငြျဖည့္သြင္းပါက အပိုေဆာင္းေငြကိုု ၄လ ဆက္တိုုက္ရရွိမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေစ်းသက္သာစြာဖုုန္းေခၚဆိုုအသံုုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဤအထူးအစီအစဥ္သည္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေနာက္ပိုုင္း SIM ကတ္ကိုုအသစ္စတင္သံုုးစဲြသူမ်ားသာ ရရွိခံစားႏိုုင္မည္ ျဖစ္သည္။ Welcome Offer ကို ခံစားႏိုုင္ရန္ အသံုုးျပဳသူတစ္ဦးသည္ နံပါတ္အသစ္စတင္ခ်ိန္မွ ရက္ ၃၀ အတြင္း အနည္းဆံုုး လက္က်န္ေငြ ၁၀၀၀ က်ပ္စတင္ျဖည့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုုသုုိ႔ ဖုုန္းေငြျဖည့္မွသာလွ်င္ ပထမဆံုုးေငြျဖည့္မႈအတြက္ ထည့္သြင္းေပးမည့္ ပထမဆံုး အၾကိမ္အပိုုေဆာင္းေငြကိုုရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုုးလက္က်န္ေငြျဖည့္ခ်ိန္တြင္ ေငြမပမာဏမ်ားေလေလ ေနာက္ထပ္ ၄ လဆက္တိုုက္ရရွိမည့္အပိုုေဆာင္းေငြ ပမာဏ မ်ားေလေလျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။
အပိုုေဆာင္းေငြ ၄ ခုုစလံုုးကိုုရရွိရန္ သံုုးစဲြသူတစ္ဦးသည္ (ပထမဆံုုးေငြျဖည့္ခ်ိန္မွ ရက္ေပါင္း ၁၂၀ အတြင္း) ရက္ ၃၀ တိုုင္းတြင္တစ္ခါ လက္က်န္ေငြျဖည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထပ္ဆင့္အပိုုေဆာင္းေငြမ်ားရရွိရန္အတြက္မူ မိမိအဆင္ေျပသည့္ လက္က်န္ေငြကို ဒုတိယအၾကိမ္ထပ္မံျဖည့္သြင္းႏိုင္သည့္အျပင္ ပထမဆံုုး စတင္ျဖည့္သြင္းသည့္ လက္က်န္ေငြပမာဏေ ပၚမူတည္ျပီး အပိုုေဆာင္းေငြရရွိႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။ အပိုုေဆာင္းေငြမ်ားအား ရက္ ၃၀ အတြင္း MPT ဖုုန္းအခ်င္းခ်င္းေခၚဆိုုမႈ၊ MPT ဖုုန္းအခ်င္းခ်င္းစာတိုုေပးပိုု႔မႈႏွင့္ PayAsYouGo ေဒတာအသံုုး ျပဳမႈအတြက္ အသံုုးျပဳႏိုုင္မည္ျဖစ္သည္။
ထပ္ဆင့္အပိုုေဆာင္းေငြမ်ားကိုု စစ္ေဆးရန္အတြက္ 1331 သိုု႔ “BAL”ဟုု စာတိုုေပးပိုု႔ကာ စစ္ေဆးႏိုုင္သည္။ လက္က်န္ေငြ ျဖည့္သြင္းမႈကိုု ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ e-top up စနစ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစျဖည့္သြင္းႏိုုင္ၿပီး နံပါတ္သစ္တစ္ခုုလွ်င္ “Welcome bonus set” တစ္ခုုသာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထိုုအထူးအစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွစတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿပီးဆံုုးမည့္အခ်ိန္ကာလကိုုမူ MPT မွ ထပ္မံေၾကျငာေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ပထမဆံုုးေငြျဖည့္သြင္းမႈမွ ရရွိမည့္ထပ္ဆင့္အပိုုေဆာင္းေငြမ်ားအတြက္ အေသးစိတ္ကိုု ေအာက္ပါပံုုတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုုင္ပါသည္။
mptdata2
အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါလင့္ခ္တြင္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။
http://www.mpt.com.mm/my/contact-us/faq/

Ref:mpt

သီဟထိုက္
www.thihahtike.com

No comments: