(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, March 26, 2016

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိမိုဘိုင္း အသံုးျပဳသူမ်ားအေနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခ်ိန္တို အတြင္းသိရွီေစရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မယ္႔ Myanmar Mobile Insider ApkAndroid OS ႏွင့္ Tablet  ခ်စ္သူမ်ားအတြက္ 
 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွီ မိုဘိုင္း အသံုးျပဳသူမ်ား အေနႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားကို အခ်ိန္တို အတြင္း သိရွီေစရန္ ႏွင့္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ ေစရန္ အတြက္ Myanmar Mobile Insider Apk ေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္။
အခ်ိဳ႕ေသာ Service မ်ား သည္ SMS ပို႔ျခင္းျဖင့္ အဆင္မေျပသျဖင့္ ဖုန္း ေခၚဆို ေမးျမန္းႏိုင္ရန္ ဖုန္းနာပတ္မ်ား ထည့္ သြင္းေပးလိုက္ပါသည္။
Android OS Version 2.3 ႏွင့္အထက္႐ွိထားတဲ့ဖုန္းေတြေပၚမွာ Installလုပ္၍အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ပါဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ
၁။ အင္တာနက္ေလွ်ာက္ရန္
၂။ ေဒၚလာေစ်း / ေရႊေစ်း
၃။ My RingTune ေလွ်ာက္ရန္
၄။ MM Ringtone ေလွ်ာက္ရန္
၅။ Ytune ေလွ်ာက္ရန္
၆။ Hello Music ေလွ်ာက္ရန္
၇။ BBC သတင္းေလွ်ာက္ရန္
၈။ Eleven သတင္းေလွ်ာက္ရန္
၉။ Voicemail ေလွ်ာက္ရန္
၁၀။ Misscall Alarm ေလွ်ာက္ရန္
၁၁။ Call Forword ေလွ်ာက္ရန္
၁၂။ Call Waiting ေလွ်ာက္ရန္
၁၃။ Mobile Money ေလွ်ာက္ရန္
၁၄။ Friend And Family ေလွ်ာက္ရန္
၁၅။ ေဘာလံုးပြဲရလဒ္ ၾကည့္ရန္
၁၆။ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္
၁၇။ မဇၩိမ သတင္းေလွ်ာက္ရန္
၁၈။ ေဗဒင္ ေမးရန္
Myanmar Mobile Insider Apk ေလးကုိ  www.commaspaces.com မွ ေရးသား ထုပ္ ေဝလိုက္ပါသည္။
 အဆင္ေျပၾကပါေစ။

Screen Shoot
Download From Here 


     အဆင္ေျပၾကပါေစ။

No comments: