(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, April 24, 2016

ေဆြသဟာရဲ႕ တစ္သက္တာ ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္

ေဆြသဟာရဲ႕ တစ္သက္တာ ပရိုမိုးရွင္းအစီအစဥ္
=================================

မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ ေဆြသဟာမွ ဆိုင္သမားမ်ားနဲ႕User မ်ားက္ို ႏွစ္ပိုင္းခြဲျပီး တစ္သက္တာပရိုမိုးရွင္းကိုခ်ေပးထားပါတယ္။ ။

မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ ဆိုင္သမားမ်ားအတြက္ ေဆြသဟာရ႕ဲ ျပင္ဆင္မူႏူန္းထားမ်ားေအာက္မွာေရးေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ။

Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ ေဆြသဟာမွ~~~

Root+Myanmar Font လုပ္ေပးျခင္းအတြက္ေမာ္ဒယ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ
==================================================

မည္သည့္မဆိုပါ Android Version မ်ားျဖင့္သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္


Android Version 1.5 မွ 4.2.2 ထိဖုန္းမ်ားအတြက္ 1500သတ္မွတ္ထားပါတယ္...

Android Version  4.3 မွ 5.1.1 ထိဖုန္းမ်ားအတြက္ 3000 သတ္မွတ္ထားပါတယ္...

Android Version 6.0 ဖုန္းမ်ားအတြက္ 5000 သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္...

မည္သည့္ModelမွFimware(ROM)မဆို Firmware ျပန္တင္ျခင္းအတြက္ေမာ္ဒယ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ...
===================================================================

Huawei=2000

Coolpad=2000

OPPO=2000

VIVO=2000

Samsung=3000

Hell=3000

My Phone=3000

Sony=4000

Lenovo=4000

XIAOMI=4000

TWZ=4000

ZTE=4000

Hisense=4000

SingTech=4000

Telenor=4000

HTC-5000

ASUS=5000

LG-5000

AOTO=5000

Boss Style=5000

I Mobile=5000

Kenbo=5000

KKP=5000

Hello=5000

XBO=5000

All China Phone=8000

(Note=Ony official firmware and only for mobileshop)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Apple၏ I Device ဖုန္းမ်ားအတြက္ ေဆြသဟာမွ~~~

Jailbreak+Myanmar Font လုပ္ေပးျခင္းအတြက္ေမာ္ဒယ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ
=====================================================

မည္သည့္ iphone(ios) Version မ်ားမဆို 4000 လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္

မည္သည့္ ipad(ios)Version မ်ားမဆို 5000 လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္

ျမန္မာေဖာင့္ပဲသီးသန္႕ထည့္မယ္ဆို မည္သည့္ I Device မဆို 2000 လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္


Ios Firmware  ျပန္တင္ျခင္းအတြက္ေမာ္ဒယ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ
==============================================

မည္သည့္ iphone မ်ားမဆို 4000 လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္

မည္သည့္ ipad မ်ားမဆို 5000  လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္

(Note=Ony official firmware and only for mobileshop)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Application Software ႏွင့္ Game Software ႏွင့္ Music သြင္းျခင္းအတြက္သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ
=============================================================

Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ Application Software ႏွင့္ Game Software သြင္းျခင္းအတြက္ ~~~

၂ခုထဲကို ၅၀၀ ပါ

ဖုန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ႕App ေတြထည့္ရင္  2000 ပါ

Game ကေတာ့ မရွိမျဖစ္ထဲမွာပါျပီးသားပါ Game အတြက္ ရိုးရိုး Game ဆို ၁ခု 500 ပါ

၁၀ခု ကို ၃၀၀၀ပါ


iphone/ipad မ်ားအတြက္ Application Software ႏွင့္ Game Software ႏွင့္ Music သြင္းျခင္းအတြက္သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ...
==============================================================================

iphone/ipad မ်ားအတြက္ Application Software ႏွင့္ Game Software သြင္းျခင္းအတြက္ ~~~

၁ခုထဲကို ၅၀၀ပါ

ဖုန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ႕App ေတြထည့္ရင္ ၅၀၀၀ ပါ

 Game ကေတာ့ မရွိမျဖစ္ထဲမွာပါျပီးသားပါ Game အတြက္ ရိုးရိုး Game ဆို ၁ခု 500 ပါ

၁၀ခု ကို ၃၀၀၀ပါ

Wallpaper ထည့္ျခင္းကေတာ့ 200MB ကို 500 ပါ

Facebook Account ဖြင့္ျခင္းအတြက္ 1500 ပါ(with Email)

Free Account မ်ိဴးစံုဖြင့္ေပးပါသည္

Gmail Account ဖြင့္ျခင္းအတြက္ 1500ပါ

Google Service ထည့္ျခင္းအတြက္ ~~~ Android Version 1.5 မွ 4.2.2 ထိ 2000 ပါ
                                                      Android Version 4.3 မွ 5.0 ထိ 5000 ပါ
                                                     Android Version 6.0 အတြက္ 6000 ပါ

COC Game တစ္ခါတည္းခ်ိတ္ေပးပါသည္


Pattem Lock ျဖည္ေပးသည္ For Android 2000

Pattem Lock ျဖည္ေပးသည္ For IDevice 5000


အျခားအျခားေသာ Tutorial Earror မ်ားကိုလည္း ေစ်းႏူန္းခ်ိဴ သာစြာျဖင့္ျပင္ဆင္ေပးေနပါျပီ။ ။

########################################################

အျခားအျခားေသာ IT လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မၾကာမွီ ေစ်းႏူန္းခ်ိဴ သာစြာျဖင္ေဆာင္ရႊက္ေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ Coming Soon...
#######################################################################                                                                                                   ++++++++++++++++++++
                                                                                ===================================


                                                                                                      ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္
                                                                                  *************************************

မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ ေဆြသဟာရ႕ဲ ျပင္ဆင္မူႏူန္းထားေလးေအာက္မွာတင္ေပးထားပါတယ္ေနာ္...

Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ ေဆြသဟာမွ~~~

Root+Myanmar Font လုပ္ေပးျခင္းအတြက္ေမာ္ဒယ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ
==================================================

မည္သည့္မဆိုပါ Android Version မ်ားျဖင့္သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္


Android Version 1.5 မွ 4.2.2 ထိဖုန္းမ်ားအတြက္ 2000သတ္မွတ္ထားပါတယ္

Android Version  4.3 မွ 5.1.1 ထိဖုန္းမ်ားအတြက္ 4000 သတ္မွတ္ထားပါတယ္

မည္သည့္ModelမွFimware(ROM)မဆို ျပန္တင္ျခင္းအတြက္ေမာ္ဒယ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ
===============================================

Huawei=2000

Coolpad=2000

OPPO=3000

VIVO=3000

Telenor=3000

Samsung=4000

Hell=4000

My Phone=4000

Sony=5000

Lenovo=5000

XIAOMI=5000

TWZ=5000

ZTE=4000

Hisense=5000

SingTech=5000

HTC-7000

ASUS=5000

LG-7000

AOTO=5000

Boss Style=7000

I Mobile=7000

Kenbo=7000

KKP=7000

Hello=7000

XBO=7000

All China Phone=10000

(Note=Ony official firmware and only for mobileshop)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

I Device ဖုန္းမ်ားအတြက္ ေဆြသဟာမွ~~~

Jailbreak+Myanmar Font လုပ္ေပးျခင္းအတြက္ေမာ္ဒယ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ
=====================================================

မည္သည့္ iphone(ios) Version မ်ားမဆို 5000 လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္

မည္သည့္ ipad(ios)Version မ်ားမဆို 7000 လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္

ျမန္မာေဖာင့္ပဲသီးသန္႕ထည့္မယ္ဆို မည္သည့္ I Device မဆို 3000 လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္


Ios Firmware  ျပန္တင္ျခင္းအတြက္ေမာ္ဒယ္မ်ားသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ
==============================================

မည္သည့္ iphone မ်ားမဆို 5000 လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္

မည္သည့္ ipad မ်ားမဆို 7000  လို႕သတ္မွတ္ထားပါတယ္

(Note=Ony official firmware and only for mobileshop)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Application Software ႏွင့္ Game Software ႏွင့္ Music သြင္းျခင္းအတြက္သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ
=============================================================

Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ Application Software ႏွင့္ Game Software သြင္းျခင္းအတြက္ ~~~

၂ခုထဲကို ၅၀၀ ပါ

ဖုန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ႕App ေတြထည့္ရင္  2000 ပါ

Game ကေတာ့ မရွိမျဖစ္ထဲမွာပါျပီးသားပါ Game အတြက္ ရိုးရိုး Game ဆို ၁ခု 500 ပါ

၁၀ခု ကို ၃၀၀၀ပါ


iphone/ipad မ်ားအတြက္ Application Software ႏွင့္ Game Software ႏွင့္ Music သြင္းျခင္းအတြက္သတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္ခင္ဗ်ာ
============================================================================

iphone/ipad မ်ားအတြက္ Application Software ႏွင့္ Game Software သြင္းျခင္းအတြက္ ~~~

၁ခုထဲကို ၅၀၀ပါ

ဖုန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ႕App ေတြထည့္ရင္ ၅၀၀၀ ပါ

 Game ကေတာ့ မရွိမျဖစ္ထဲမွာပါျပီးသားပါ Game အတြက္ ရိုးရိုး Game ဆို ၁ခု 500 ပါ

၁၀ခု ကို ၃၀၀၀ပါ

Wallpaper ထည့္ျခင္းကေတာ့ 200MB ကို 500 ပါ

Facebook Account ဖြင့္ျခင္းအတြက္ 1500 ပါ(with Email)

Gmail Account ဖြင့္ျခင္းအတြက္ 1500ပါ

Google Service ထည့္ျခင္းအတြက္ ~~~ Android Version 1.5 မွ 4.2.2 ထိ 2000 ပါ
                                                      Android Version 4.3 မွ 5.0 ထိ 5000 ပါ

COC Game တစ္ခါတည္းခ်ိတ္ေပးပါသည္

Facebook&Gmail Account Lock ျဖည္ေပးသည္

Free Account မ်ိဴးစံုဖြင့္ေပးပါသည္

Pattem Lock ျဖည္ေပးသည္ For Android 2000

Pattem Lock ျဖည္ေပးသည္ For IDevice 5000


အျခားအျခားေသာ Tutorial Earror မ်ားကိုလည္း ေစ်းႏူန္းခ်ိဴ သာစြာျဖင့္ျပင္ဆင္ေပးေနပါျပီ။ ။

########################################################Handset ၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္လည္း
======================
အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျပီးစိတ္ခ်ရသည့္  Handset ကို အာမခံတစ္ႏွစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးပါသည္
Touch LCD စေသာ Sparepart မ်ားပါရွိေသာ Handset မ်ားသာေရာင္းခ်ေပးပါသည္
Accessories ေပါေသာ Handset မ်ားသာေရာင္းခ်ေပးပါသည္
အၾကမ္းခံျပီးေစ်းသက္သာရမယ္ စိတ္ခ်ရမယ္လူအမ်ားယံုၾကည္ထားေသာဟန္းဆက္ျဖစ္ရမယ္
၀ယ္ယူလိုက္ျပီဆိုရင္လည္း Game ,Application,Music,Wallpaper,Myanmar Font ,ဂရမ္တီမျပတ္သာRoot,Email နဲ႕ဖြင့္ထားေသာ တစ္သက္တာအာမခံထားေသာ Facebook Account၊
Facebookသံုးနည္းစာအုပ္တစ္အုပ္၊၂၀၀၀,၅၀၀၀,၁၀၀၀၀,ပါ၀င္ေသာကံစမ္းမဲတစ္လိပ္၊ဖုန္းစာအုပ္,Memory Card ,Screen Guard,Power Bank,Selfie တုတ္အစရွိတဲ႕မ်ားလက္ေဆာင္ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္
ခင္ဗ်ာ ...
နယ္မွ၀ယ္ယူအားေပးသူေတြအတြက္လည္း အဆင္ေျပစြာတစ္လံုးတည္း၀ယ္လည္း အေရာက္ပို႕ေပးပါသည္ခင္ဗ်ာ...အျခားအျခားေသာ IT လုပ္ငန္းမ်ားလည္း မၾကာမွီ ေစ်းႏူန္းခ်ိဴ သာစြာျဖင္ေဆာင္ရႊက္ေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ Coming Soon...
#######################################################################


Good Second မ်ား, အလဲအထပ္မ်ား , Mobile Phone Spare Part မ်ား, ကာဘာ , မွန္ကတ္,ေဘးေဘာင္,Memory Card ,Power Bank,Original Charger ႏွင့္ Accessories မ်ိဴးစံု
ႏွင့္ Brand မ်ိဴ းစံု Handset မ်ားကို လည္းေစ်းႏူန္းခ်ိဴသာစြာေရာင္းခ်ေပေနပါျပီ။ ။

မွတ္ခ်က္ ။ ။ Software Service Only ျဖစ္ပါသည္။ ျပင္ဆင္စရိတ္မ်ား၊၀ယ္ယူစရိတ္မ်ားသည္ အျမဲအေျပာင္းအလဲရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္ ျပဳျပင္ေပါင္းထည့္စရမ်ားလည္းရွိေနဦးမွာပါထို႕ေနာက္ အေပၚမွ အခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ အခ်ိဴ ႕အရာမ်ားသည္ အခက္အခဲအနည္းငယ္ရွိေသးသျဖင့္
ရေသးမည္မဟုတ္ပါဘူးေနာက္ပိုင္းရပါမည္ ျပဳျပင္ေနစဥ္အတြင္း အျခားအေၾကာင္းအရာမွသိသိသာသာျဖစ္ျပီး ပါ၀ါေသခဲ႕သည္ရွိေသာ္ တာ၀န္ယူမည္မဟုတ္ေပ။ ။

ေဆြသဟာ ဖုန္းဆိုင္၏ Facebook Page ကို like လုပ္ထားလိုပါက https://www.facebook.com/Swe-Tha-Har-Mobile-Sales-Services-425576914293663/
ျဖစ္ျပီး Blog ကေတာ့ www.swethahar35.blogspot.com ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ။

                                                               ေဆြသဟာ Mobile Sales & Services
                                                                     ေျမာက္ဒဂုံ၃၅မွတ္တိုင္အနီး
                                                                     ဖုန္း-၀၉-၇၃၁၅၁၂၉၇
                                                              www.swethahar35.blogspot.com
                                                                     swethahar365@gmail.com

By သီဟထိုက္

No comments: