(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, April 20, 2016

မခ်စ္ရဘူးတဲ႕လား mp3 (8.9MB)

Image result for ေ၀လ image 
နားေထာင္မိလို႕ တင္ေပးလိုက္တာပါ ခံစားခ်က္ျခင္း ထပ္ထူၾကရင္ နားေထာင္လိုက္ပါဦး နားေထာင္မယ္ဆို ေအာက္မွာတစ္ပုဒ္တည္းတင္ေပးထားတာပါ သီခ်င္းနာမည္ေလးက "မခ်စ္ရဘူးတဲ႕လား" တဲ႕ ကဲေဒါက္မွာ one Click နဲ႕ေဒါင္းပါဗ်ာ...
သီဟထိုက္
09-73151297  

www.thihahtike.com 
09-73151297 ကိုဖုန္းဆက္ျပီး (ဖုန္းပဲဆက္ရန္) သီခ်င္းေတာင္းဆိုႏုငိ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ
မိမိတို႕ သက္ဆိုင္သူမ်ားပါသိေစလိုပါက ထည့္ေျပာေပးေစလိုပါတယ္ 
ဆက္မည့္အခ်ိန္သည္ ေန႕လည္ ၂နာရီမွ၃နာရီအတြင္းျဖစ္ျပီး 
တေန႕တြင္သီခ်ငး္၁၀ပုဒ္ထက္ေက်ာ္လြန္ပါက လက္ခံစကားေျပာေပးမည္မဟုတ္ပါ... 

No comments: