(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, April 9, 2016

Pride and Prejudice and Zombies (2016) ရုပ္သံ/အၾကည္
ဒီဇာတ္ကားေလး ဆုိရင္ျဖင္႔  2016 မွာ ထြက္ရွိထားတဲ႕
 IMDb Rating 6.0 အထိေနရာ
 ရရွိေနတဲ႕ 19 ရာစုအဂၤလန္မွာ ငါးအစ္မေတြ
ဖုတ္ေကာင္တစ္ႀကီးထြားလာလူဦးေရမွမိမိတို႔ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္စဥ္
လက္ထပ္ဖို႔ဖိအားႏွင့္အတူဘယ္လုိ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းသြားမလည္း ဆုိတာကုိ ၾကည္႔ရႈျပီး  ေၾကက္တတ္သူမ်ား ၾကည္႔ရႈရန္ မသင္႔ေၾကာင္႔။

ယခုဇာတ္ကားကိုေဒါင္းေလာ့ရယူရန္ ႏွင္ ႔
တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈလိုသူမ်ားေအာက္က
Watch And Download Here!!! ဆုိတာကုိ
 ႏွိပ္ျပီး  ၾကည့္ရႈေဒါင္းယူနုိင္ပါတယ္.။

 ဇာတ္ကားအမည္၊ Pride and Prejudice and Zombies
ဒါရိုက္တာ: ၊ Burr Steering
စာေရးဆရာမ်ား: ၊Burr Steering
အရည္အေသြး၊   အၾကည္
    Subtitle   ၊    English
File size ၊  783.1 MB


Watch And Download Here!!!No comments: