(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, May 27, 2016

ဧၿပီလအတြင္း ဖုန္းေျပာဆိုခမွ အခြန္ က်ပ္ေငြ ၇.၅ ဘီလီယံ ရရွိဧၿပီလတစ္လတာအတြင္း ဖုန္းေျပာဆိုခမွ အခြန္ က်ပ္ေငြ ၇.၅ ဘီလီယံ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအေကာက္ခြန္္ ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

တစ္လတာအတြင္းရရွိခဲ့သည့္ ဖုန္းေျပာဆုိခ အခြန္ က်ပ္ေငြ ၇.၅ ဘီလီယံကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းဆက္လက္ရရွိလာမည့္ ဖုန္းေျပာဆိုခမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာထံသို႔ ထည့္သြင္းသြားမည္ဟု ျပည္တြင္းအေကာက္ခြန္ ဦးစီးဌာနမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

“ဧၿပီလအတြင္းမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ဖုန္းေျပာဆိုခ အခြန္ က်ပ္ေငြ ၇.၅ ဘီလီယံကိုေတာ့ ပညာေရးက႑မွာ လိုအပ္တာေတြ သံုးစြဲဖို႔ ေပးအပ္သြားမွာပါ။ ေနာက္ပိုင္းရရွိလာတဲ့ အခြန္ေတြကိုေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာထဲကို ထည့္သြင္းသြားမွာပါ”ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ဆိုသည္။
တစ္လတာအတြင္းေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဖုန္းေျပာဆိုခအခြန္ေငြစာရင္းတြင္ အခြန္အခအမ်ားဆံုးေပးအပ္ခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေျမာက္အမ်ားဆံုးေပးသြင္းခဲ့သည့္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမွာ တယ္လီေနာျမန္မာျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

“အခြန္အခ အျပည့္အ၀ ေပးတယ္၊ မေပးဘူးဆိုတာကို ဆက္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက Monitoring လုပ္ၿပီးေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ ဘီလ္ဘယ္ေလာက္သံုးလို႔ အခြန္ဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆိုတာကိုလည္း Software ေတြ ထည့္သြင္းထားတာေၾကာင့္ သိႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ တယ္လီဖုန္းေျပာဆိုမႈအေပၚ က်သင့္သည့္ဘီလ္၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အခြန္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားက အစိုးရကိုယ္စား ဖုန္းေျပာဆိုခအေပၚ အခြန္မ်ား ျပန္လည္ေကာက္ခံေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 Credit Internetjournal
သီဟထိုက္(ေဆြသဟာMobile)
www.thihahtike.com

No comments: