(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, May 11, 2016

ဖုန္း စက္ခရင္မွာ လက္နဲ႕ေထာက္ၿပီး ေဘာကန္ရမယ့္၈ိမ္းေလး- Flick Shoot US: Multiplayer MOD APK

 
ဖုန္း စက္ခရင္မွာ လက္နဲ႕ေထာက္ၿပီး ေဘာကန္ရမယ့္၈ိမ္းေလး-  Flick Shoot US: Multiplayer MOD APK  ေဘာကန္း၈ိမ္းေကာင္းေလးပါဗားရွင္းအသစ္ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Flick Shoot US: Multiplayer Apk Mod Unlimited Money ,New Update With Latest Version

UNIQUE
Best free kick game is now back with localized jerseys, features and renewed interface just for United States
BIGGER, BETTER & MORE!
Discover brand new Single Player modes, endless Missions and rewarding Mini Game

ONLINE CHALLENGES
Play one on one matches in Multiplayer or join the Tournament for the ultimate challenge against real users from all around the world

FOOTBALL AT ITS FINEST
Unique Flick control, improved realistic graphics and animations for the best free kick experience

WELCOME TO YOUR NEW ADDICTION !
With countless hours of gameplay and competitive Online game modes, Flick Shoot US will be your new addiction


○ 6 different single player modes: Challenge, Arcade, Not Miss, Time Attack, Dribbling, Practice
○ Competitive Online Modes: Multiplayer & Tournament
○ Dozens of customizable characters, jerseys, balls and shoes
○ Improved 3D graphics, physics and Flick control

//Screenshot://
//Requirement//
||Game:  Flick Shoot US: Multiplayer MOD APK  ||
||Version: 1   ||
||Android : 4.0 ||
||Market:  net.mobilecraft.flickshootusa  ||
||Internet: Not Required ||
||Root: Not Required ||
||Mod:  Money   ||                          Unknown user How to Download                         
                               
                                     www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     

No comments: