(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Saturday, May 28, 2016

iOS emoji font for Android


Android emoji font ၾကီးသံုးရတာရုိးလာသူမ်ားအတြက္ iOS emoji font ေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ root explore နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္သြင္းၾကပါ Android 5 နဲ႔ 6 မွာ ေတာ့ emoji Font နာမည္က NotoColorEmoji.ttf ပါ အခုေပးထားတဲ့ Font ဖိုင္ကို အဲဒီနာမည္ေျပာင္းၿပီးမွထည့္ပါ အျခားဘားရွင္းမ်ားအတြက္မသိပါ 4-5-6 MB ေလာက္ရွိရင္ emoji Font ဖိုင္ဆုိတာလဲေသခ်ာပါတယ္ Font ဖိုင္မွာလဲ Abg တုိ႔ ဘာတို႔ေပၚမေနပါ

Root explorer မရွိသူမ်ားဒီမွာေဒါင္းပါ

No comments: