(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, May 1, 2016

Microsoft Window ႏွင့္ Office ကို Activation လုပ္ႏုိင္ေသာ K.M.S.p.i.c.o Software [2.8 MB]

ကၽြန္ေတာ္အေျခအေနတစ္ခုေၾကာင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ Post မ်ား မတင္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ယခု နည္းပညာႏွင့္ဆိုင္ေသာ Post မ်ား Software မ်ားကို ျပန္လည္ တင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခု Window 7,8,8.1, 10, Office 2007, 2010, 2013 Activator ေလးျဖင့္ Window Activator လုပ္ပံုလုပ္နည္းအေၾကာင္းေျပာျပလုိပါသည္။ မိမိရဲ႕ Window ဟာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ Activitation မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ဒီ K.M.S.p.i.c.o Setup Software ျဖင့္ Activation လုပ္ႏုိင္ပါသည္။


ေအာက္တြင္ Software တင္ပံုတင္နည္း တစ္ဆင့္ျခင္းစီအား ပံုျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ျပထားပါသည္။

အဆင္မေျပမႈတစ္စံုတစ္ရာ၊ ေ၀ဖန္ အႀကံျပဳမႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါက ***Comment*** ျဖင့္ မွာခဲ့ႏုိင္ပါသည္။
  
အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ကိုျမတ္ (MICT Garden)
www.mictgarden.com
Facebook မွာ Friend Add ရန္

Facebook မွာ အသစ္အသစ္ေသာ နည္းပညာေတြကို ဖတ္ႏုိင္ဖို႔  ***Like***  လုပ္ထားဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္.....


No comments: