(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, May 27, 2016

Ooredoo အသံုးျပဳသူ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ Data ကို အသံုးျပဳ ဟု ဆို

Ooredoo အသံုးျပဳသူ စုစုေပါင္း၏ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ Data ကို အသံုးျပဳေနေၾကာင္း Ooredoo Myanmar ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Rene Meza က ေျပာသည္။ လက္ရွိအသံုးျပဳသူေပါင္း ၇ သန္း ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ “အသံုးျပဳသူအားလံုးရဲ႕ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေဒတာ (အင္တာနက္) ကို အသံုးျပဳေနၾကပါတယ္၊ ေဒတာသံုးစြဲမႈတစ္ႏွစ္တာအတြင္း ေျခာက္ဆတက္လာတာ ေတြ႔ရပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၁.၇ ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ဆက္လက္ၿပီး ဖိုက္ဘာဆက္ေၾကာင္း ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈမွာ ၇၇၀၀ ကီလိုမီတာအထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ အကုန္မွာ ၁၂,၀၀၀ ကီလိုမီတာအထိ ေရာက္ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ေဒတာအသံုးျပဳမႈအေနျဖင့္ တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ တူညီမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိေရာက္ရွိေနေသာေနရာအေပၚမူတည္၍ လိႈင္းျမန္၊ ေႏွး ကြာျခားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “လိုင္းျမန္ႏႈန္း က ေရာက္ရွိၿပီး အသံုးျပဳတဲ့ေနရာအေပၚမွာလည္း မူတည္ပါေသးတယ္၊ Ooredoo ရဲ႕လိႈင္းႏႈန္းစဥ္ရရွိမႈက အျခားေအာ္ပေရတာေတြ ရရွိတဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ အတူတူပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ Ooredoo ကေတာ့ စတင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးကတည္က 3G ကို အေထာက္အပံ့ေပးတာမို႔ 4G ဝန္ေဆာင္မႈကို တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု Mr. Rene Meza က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Ooredoo အေနျဖင့္ လက္ရွိတာဝါတိုင္မ်ားအထဲမွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 4G ဝန္ေဆာင္မႈရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈကို ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တို႔တြင္ စတင္ၿပီျဖစ္ရာ တာဝါတိုင္စုစုေပါင္း၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ တိုးခဲ်႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

Credit Internetjournal
သီဟထိုက္(ေဆြသဟာMobile)
www.thihahtike.com

No comments: