(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, June 23, 2016

HTC အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္း ပီတာခ်ဴ ကုမၸဏီမွ တရားဝင္ႏုတ္ထြက္
ထိုင္ဝမ္စမတ္ဖုန္းကုမၸဏီ HTC ၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ေဟာင္း ျဖစ္သူ ပီတာခ်ဴသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလက အႀကံေပးအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ကာ အနားယူသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီက အတည္ျပဳသြားခဲ့သည္။

“၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဒီဂ်စ္တယ္က႑ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ပီတာခ်ဴက ကုမၸဏီမွ ႏုတ္ထြက္သြားသည္ကို HTC က အတည္ျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ သူ၏အေတြ႕အႀကဳံမ်ားျဖင့္ တြန္းအားေပးရန္ HTC တြင္ အႀကံေပးေနရာ ရယူခဲ့ေသးေၾကာင္း၊ ယခုလုပ္ငန္းတြင္ ကာလၾကာရွည္ လုပ္ကုိင္ခဲ့မႈအတြက္ ပီတာကုိ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမွ အနားယူရာတြင္ က်န္းမာေရးေကာင္းေစရန္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေၾကာင္း” ကုမၸဏီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

ပီတာခ်ဴသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္တုိင္ေအာင္ HTC ၏ ထိပ္တန္းအမႈေဆာင္တစ္ဦး အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အထင္ကရစမတ္ဖုန္း One M9 ၏ရလဒ္မ်ားေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္က အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္သစ္ကုိ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

HTC ၏ တြဲဖက္တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ခ်ာဝမ္ကို ပီတာခ်ဴေနရာတြင္ အစားထိုး၍ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ရာထူးခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က ပီတာခ်ဴအေနျဖင့္ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ကူညီသည့္ အခန္းက႑သစ္ကိုတာဝန္ယူၿပီး ကုမၸဏီ၌ ဆက္လက္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း HTC က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: CNET
Credit Internetjournal

သီဟထိုက္
www.thihahtike.com

No comments: