(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, June 23, 2016

မိမိသိလုိေသာ Ooredoo ဖုန္းနံပါတ္၏ Bill လက္က်န္အခ်က္အလက္ ႏွင့္ IMEI သိရုံျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္တုိ႕ကုိေထာက္လွမ္းနုိင္ေသာ App                             
                          Unknown user How to Download                         
                               
                                     www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     

No comments: