(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Friday, June 24, 2016

Samsung 5.0 နဲ႕ 6.0 ဖုန္းမ်ား System Update လုပ္လိုက္တဲ႕သူမ်ားကို Root+Myanmar Font ကူညီေပးေတာ႕မည္႕ ေဆြသဟာ

မဂၤလာပါ ေဆြသဟာ Mobile မွၾကိဳဆိုပါတယ္

အခုလက္တေလာအပိုင္းမွာ System Update ေပးလို႕ wifi အလကားရလို႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ Bill full ျဖစ္ေနလို႕ပဲျဖစ္ျဖစ္ update လုပ္လုိက္လို႕ပဲ ျမန္မာစာေဖာင့္အခက္အခဲျဖစ္ေနသူမ်ားကို Root + Myanmar font
ထည့္သြင္ေပးပါမည္ အခမဲ႕လားဆိုေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္အခမဲ႕ပါ limited ထားပါတယ္ မနက္ ၉ နာရီမွ ေန႕လည္ ၁၂နာရီအထိလာေသာ ဖုန္းမ်ားကို အခမဲ႕ ထည့္သြင္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး(တစ္ဦးတစ္လံုး) ၁၂နာရီေက်ာ္ေသာ
ဖုန္းမ်ားကိုေတာ့ သက္သာေသာ အခေၾကးေငြျဖင့္ Service လုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္ ရက္အကန္႕လည္းရွိပါတယ္ 30.6.2016 ျဖစ္ျပီး ျမန္မာစာေဖာင့္ကိုေတာ့ ၈၀% ေလာက္မွန္ကန္စြာထည့္သြင္းေပးမည္
ျဖစ္ပါသည္ ရည္ရႊယ္ခ်က္မွာ ကူညီေစခ်င္တဲ႕စိတ္နဲ႕ဆင္းသက္လာတာျဖစ္ပါသည္

မွတ္ခ်က္ ။ ။ Service လုပ္ေနစဥ္အတြင္း Data ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း Firmware က်ျခင္းျဖစ္လ်င္ လက္ခံေက်နပ္ၾကရပါမည္။ ။


ေဆြသဟာ Mobile Service
ေျမာက္ဒဂုံ ၃၅မွတ္တိုင္အနီး
ဖုန္း-09-455724355

No comments: