(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, June 23, 2016

Viber စေတကာကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳ

ကမ႓ာေပၚတြင္ Viber စေတကာကို ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳေနၿပီး တစ္လလွ်င္ စေတကာ အသံုးျပဳမႈေပါင္း ၂၆၇ သန္းရွိသည္ဟု Viber က သတင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ Viber အသံုးျပဳမႈထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံက Viber စေတကာကို ပိုမိုအသံုးျပဳခဲ့ၾကၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ စေတကာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကမၻာတစ္၀ွမ္း သို႔ ေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။တစ္လတာအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ Viber စေတကာအသံုးျပမႈသည္ ၁၃ သန္းရွိခဲ့ၿပီး ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံက စေတကာအသံုးျပဳမႈ ၂၂ သန္းႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံက ၁၃ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Viber စေတကာ ၂၆၇ သန္း ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ၁၈ သန္း ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ၄၄ သန္းႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ မွ ၂ သန္း အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Viber သည္ ၎၏ စေတကာမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေအာင္ျမင္လာသည့္အတြက္ ယခုလအတြင္း "တို႔တစ္ေတြကျမန္မာ" ဟူေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအစီအစဥ္၌ ေန႔စဥ္ ဘဝကို ပံုေဖာ္ထားသည့္ စေတကာမ်ား ၊ ေက်းလက္ေနေဒသ ဘဝ စေတကာမ်ားပါဝင္လာမည္ဟုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

Viber ၏ "ျမန္မာျပည္ကို တို႔ခ်စ္သည္" အမည္ရွိ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စေတကာကူးယူသူေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ အခ်င္းခ်င္း စေတကာေပးပို႔မႈ ေပါင္း ၂၂ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္၏ Public Chat သည္း Followers ေပါင္း ၁.၁ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း Viber မွ စံုစမ္း သိရိွရသည္။


Credit Internetjournal
သီဟထုိက္
www.thihahtike.com

No comments: