(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, August 28, 2016

Huawei Borad Firmware Collection Update By Min Oaker (www.minoaker.net)

Huawei  Qualcomm CPU သုံးဖုန္းမ်ားအတြက္
Dload နဲ႕ Firmware တင္တဲ့အခါ အဆင္မေျပသူေတြအတြက္
9008 Mode မွ တစ္ဆင့္  
Huawei_Qualcomm_Platform_Bootloader-Fastboot_Multi-Download Tool V1.0.0.2
ျဖင့္ တင္ႏုိင္မည့္  Board Firmware မ်ား

C8816D BoardSoftware -    480 MB
DOWNLOAD

G6-C00 BoardSoftware -     683 MB
DOWNLOAD 


G6-U00 BoardSoftware -     273 MB
DOWNLOAD 


G6-U10 BoardSoftware -     823 MB
DOWNLOAD  

G615-U10 BoardSoftware - 480 MB
DOWNLOAD 


G630-U00 BoardSoftware - 489 MB
DOWNLOAD 

G730-C00 BoardSoftware - 275 MB
DOWNLOAD 

G730-U30 BoardSoftware - 766 MB
DOWNLOAD  

H30-C00 BoardSoftware -  324 MB
DOWNLOAD  

M310 BoardSoftware -       365 MB
DOWNLOAD  

U5760 BoardSoftware -      125 MB
DOWNLOAD 

Huawei_Qualcomm_Platform_Bootloader
Fastboot_Multi-Download Tool V1.0.0.2  -  37 MB 
DOWNLOAD 

အဆင္ေျပပါေစ.. 
www.minoaker.net 

2 comments:

Unknown said...

h30-c00 က password ေတာင္းေနတယ္ bro password ေလး ေပးပါအံုး thz

aungminhan said...

H30-C00 Password - myokokozawmofmofmof