(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Monday, August 29, 2016

တိုက္ကြမ္ဒို ဖိုက္တင္ဂိမ္းေကာင္းေလး - Taekwondo Game Mod APK

တိုက္ကြမ္ဒို ဖိုက္တင္ဂိမ္းေကာင္းေလး - Taekwondo Game Mod APK ဖိုက္တင္ဂိမ္းေလးပါ ႀကိဳက္ရင္ေတာ့ ောအက္မွာေဒါင္းၿပီးေဆာ့ကစားႏိုင္ပါၿပီ (ပုသိမ္နည္းပညာ)
Taekwondo Game Apk Mod Unlimited Money,New Update With Latest Version.

The Taekwondo Game – Global Tournament is the first ever mobile taekwondo game! Challenge your friends in cross platform multiplayer over local wifi, or make your way to the top on your own in the Global Tournament.

With movements based on motion-captured professional taekwondo players, the game stays true to the fighting style. Even the sound effects have been recorded in a real taekwondo dojang. The tournament, set in three stunning environments – Korea, Mexico and Iran - follows the Olympic rules.


Screenshot:

||Game: Taekwondo Game APK   ||
||Android : 4.0 ||
||Market:  https://play.google.com/.taekwondogame  ||
||Mod:  Unlocked All Levels   ||
                             
                          Unknown user How to Download                         
                               
                                     www.patheinit.com
                                       
Payephyokyaw

                                     

No comments: