(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, September 22, 2016

ေရာဂါကုသမႈအတြက္ Chan Zuckerberg Initiative က ေဒၚလာ ၃ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္

 
ကေလးအထူးကု ေဒါက္တာပရီစီလာခ်မ္ႏွင့္ သူမအမ်ိဳးသား Facebook အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္တို႔ တည္ေထာင္ထားေသာ Chan Zuckerberg Initiative အေနျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ tool မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚလာ ၃ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္ဖရန္စစၥကိုၿမိဳ႕၌ ခ်မ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပထမဆုံးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအျဖစ္ စတန္းဖို႔တကၠသိုလ္၊ ကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္၊ ဘာကေလတကၠသုိလ္တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ Biohub ဟုအမည္ရေသာ ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ တန္ သုေတသနစင္တာသစ္တစ္ခု ဖန္တီးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ Biohub သည္ ေရာဂါမ်ား သိရိွနားလည္ၿပီး ကုသရန္အတြက္ tool အသစ္မ်ား တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Initiative ၏ တာဝန္မွာ ကေလးမ်ား၏ဘဝအတြင္း ေရာဂါမ်ားကိုတားဆီး၍ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်မ္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္မတို႔အေနနဲ႔ ကေလးေတြ အသက္ရွည္ရွည္ေနႏိုင္တဲ့ အနာဂတ္ကုိ တည္ေဆာက္လိုပါတယ္” ဟု သူမက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Chan Zuckerberg Initiative သည္ လူပုဂၢိဳလ္ကုိ ေလ့လာျခင္း၊ ေရာဂါကုသျခင္း၊ လူမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေသာ လူမႈအသုိက္အဝန္းတည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ က႑ေလးမ်ိဳး၌ အာ႐ုံစိုက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ Chan Zukerberg Initiative သည္ ကုမၸဏီလီမိတက္တစ္ခုျဖစ္ကာ အက်ိဳးအျမတ္မယူသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမဟုတ္ေပ။ Chan Zuckerberg သည္ ပ႐ိုဂရမ္မ်ားစြာတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားေသးသည္။

၎တို႔မွာ အိႏၵိယကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရးနည္းပညာကုမၸဏီ BYJU ႏွင့္ အာဖရိက software development ေလ့က်င့္ေရးပ႐ိုဂရမ္ Andela တို႔ျဖစ္သည္။

Ref: CNNMoney
Credit Internetjouranl
သီဟထိုက္(ေဆြသဟာMobile)

No comments: