(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Wednesday, September 28, 2016

Myanmar iT Learning Apk

 
ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ Facebook အေၾကာင္း၊ အီးေမးလ္အေၾကာင္း၊ Android apk ေရးသားျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကို အလြယ္တကူ ေလ့လာႏုိင္မည့္ App ျဖစ္သည္။ Gmail အျပင္ Outlook Mail, Zaho Mail စသည့္ Web Mail ဖြင့္နည္းအစုံႏွင့္ Facebook အေကာင့္ဆုိင္ရာမ်ားကို အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ App အသုံးျပဳသည့္အခါ ဖုန္းတြင္ အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ Play Store တြင္ အခမဲ့ ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး Download ျပဳလုပ္ရမည့္ ဖိုင္အရြယ္အစားမွာ 866 MB ရွိမည္ျဖစ္သည္။ Android OS v4.0 ႏွင့္အထက္တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အခမဲ့ Download ရယူလုိသူမ်ားအတြက္ ဒီေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
မွတ္ခ်က္။ ။ယခုတင္ေပးေသာ APP ကို ေျမာက္ဒဂုံ၃၅မွတ္တိုင္အနီး ေဆြသဟာ Mobile Sales&Service တြင္လည္းလာေရာက္ထည့္သြင္းႏုိင္ပါေၾကာင္း။
Credit Indternetjuouranl

No comments: