(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, September 22, 2016

Sprocket မိုဘိုင္း photo printer ကို HP မိတ္ဆက္

 
စမတ္ဖုန္းအတြက္ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည့္ printer တစ္မ်ိဳးကို HP က မိတ္ဆက္ ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ printer သည္ 2"x3" ဓာတ္ပံုမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သည္။ အနက္ ၀.၈၃ လက္မ ရိွေသာေၾကာင့္ အိတ္ကပ္ထဲတြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ထည့္သြင္းကာ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ္လည္း အေလးခ်ိန္ ေပါင္ဝက္ခန္႔သာရိွေသာေၾကာင့္ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည္။

၎ printer ကို Bluetooth ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး Android ႏွင့္ iOS ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ HP Sprocket companion app လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ Instagram ႏွင့္ Facebook ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈေရးမီဒီယာမ်ားမွ ဓာတ္ပံုမ်ားကို physical copy တစ္ခု ဖန္တီးရန္အတြက္ အဆိုပါ app ျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ သံုးစြဲသူမ်ားသည္ print မထုတ္မီ ၎တို႔၏ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ ေဘာင္မ်ား၊ စာသားမ်ားႏွင့္ emoji မ်ားအပါအဝင္ effect မ်ား ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။

Sprocket printer တြင္ သမား႐ိုးက်မင္ကို အသံုးျပဳထားျခင္းမဟုတ္ေပ။ ၎အစား print ျပဳလုပ္ျခင္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ အေရာင္အားလံုးပါဝင္ေသာ HP ZINK Photo Paper ကို အသံုးျပဳထားသည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းသည္ မင္စြန္းထင္းမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး ေရစိုဒဏ္ခံႏိုင္ကာ ဓာတ္ပံုစုတ္ၿပဲမႈဒဏ္ကိုလည္း ခံႏိုင္ေၾကာင္း HP က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Printing paper ၁၀ ခု အခမဲ့ပါဝင္သည့္ Sprocket ကို ၁၂၉ ေဒၚလာျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ၿပီး printing paper ၂၀ ခုပါဝင္သည့္ pack မ်ားအတြက္ ၁၀ ေဒၚလာ ထပ္မံက်သင့္မည္ျဖစ္သည္။

Ref: Neowin

Credit Internetjournal
သီဟထုိက္(ေဆြသဟာMobile)

No comments: