(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Sunday, October 2, 2016

အသစ္စက္စက္ iPhone 7 ေပါက္ကြဲပ်က္စီးသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို Reddit သုံးစြဲသူတစ္ဦး ေဖာ္ျပခဲ့

 
 
Samsung ၏ Galaxy Note 7 သည္ ဘက္ထရီျပႆနာေၾကာင့္ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားအၿပီးတြင္ ကုမၸဏီက လုိက္လံသိမ္းဆည္းခဲ့ရသည္။ ယခုအခါတြင္ Reddit သုံးစြဲသူတစ္ဦးက အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးေနေသာ matte black iPhone 7 Plus ဓာတ္ပုံမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

  

အဆိုပါ Reddit သုံးစြဲသူမွာ တက္ဆက္စ္ျပည္နယ္မွ ျဖစ္ၿပီး kroopthesnoop ဟု အမည္ရသည္။ ၎သည္ ပ်က္စီးသြားေသာ iPhone 7 Plus ဓာတ္ပုံေပါင္းမ်ားစြာကို တင္ခဲ့ၿပီး "စက္႐ုံႏွင့္ ေပးပုိ႔မႈအၾကား တစ္စုံတစ္ရာ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖြယ္ရွိေၾကာင္း" ေရးသားထားသည္။ ဓာတ္ပုံတြင္လည္း ပ်က္စီးသြားသည့္ iPhone 7 ၏ ဘူးကုိ ျပသထားသည္။

 

၎၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္တစ္ဦးက 7 Plus ကို ႀကိဳတင္မွာယူခဲ့ရာ အလြန္အမင္း စိတ္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ iPhone 7 Plus ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ ယခုပုံမ်ားကို team chat တြင္ ေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း kroopthesnoop မွေရးသားထားသည္။ “ဒီဖုန္းကို ကၽြန္ေတာ့္ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္က မသုံးရေသးပါဘူး။ ပုံကိုၾကည့္ပါ။ အနည္းဆုံးေတာ့ package မီးမေလာင္ဘူးေပါ့ဗ်ာ” ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ Apple ၏ တက္ဆက္စ္႐ုံးမ်ားမွ လုပ္ငန္းအမႈေဆာင္က ၎ကို LinkedIn မွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ခဲ့ၿပီး ပို႔စ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: DailyMail
သီဟထိုက္(ေဆြသဟာMobile)

No comments: