(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, October 6, 2016

Viber တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာျမန္မာျပည္စတစ္ကာမ်ား စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္

 
Viber တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာျမန္မာျပည္စတစ္ကာမ်ား စတင္အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
“စည္းလံုးျခင္းသည္ အင္အား”ေဆာင္ပုဒ္အား တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုက ၎တို႔၏ရိုးရာဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္ထားသည့္ပံုျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ စည္းလံုးညီညြတ္ျခင္း၏ျပယုဂ္ျဖစ္သည့္ ပင္လံုေက်ာက္တုိင္ပံု စတစ္ကာလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ စတစ္ကာမ်ားကို www.viber.com/stickers/peacefulmyanmar တြင္ ဝင္ေရာက္ Download ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး Viber အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ Viber အက္ပလီေကးရွင္းရွိ Sticker Market တြင္ အခမဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ “ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ျမန္မာျပည္” စတစ္ကာကိုေရြးခ်ယ္၍လည္း ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Credit Inrternetjournal
သီဟထိုက္(ေဆြသဟာMobile)

No comments: