(ဘီလူးကၽြန္းသားေလး) နည္းပညာ

Thursday, August 31, 2017

Facebook & Messenger Update Version
ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ က ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားတဲ့ Facebook Version 139 ႏွင့္ Messenger Version 133 တို႔ကို Download ရယူႏိုင္ပါျပီ။
ယခုေနာက္ဆံုးထြက္ရွိလာခဲ့တဲ့ Version ေလးမွာ၊ အရင္ကထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္ျပီး၊ Search Engine ရွာေဖြရာမွာ ပိုမိုျပီးေကာင္းမြန္လာတယ္လို႔ Facebook ရဲ႕ Official App Developer မ်ားကေျပာထားတာကို သိရပါတယ္။

No comments: